Akademik Kadro
 Prof. Dr. Gül Işın

Bölüm Başkanı

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
gulisin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Burçin Erdoğu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prehistorya Ana Bilim Dalı
burcinerdogu@akdeniz.edu.tr
 Prof. Dr. Havva Işık

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
havva@akdeniz.edu.tr

 


Prof. Dr. Nevzat Çevik

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
ncevik@akdeniz.edu.tr

 


Prof. Dr. Taner Korkut

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
tkorkut@akdeniz.edu.tr


 

 Prof. Dr. İsa Kızgut

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
ikizgut@akdeniz.edu.tr


 

Prof. Dr. Mustafa Bulba

Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
mbulba@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Erkan Dündar

Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
dundar@akdeniz.edu.tr

 

Doç. Dr. Salih Gökhan Tiryaki

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
gtiryaki@akdeniz.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
saktas@akdeniz.edu.tr

 

 


Öğr. Gör. Süleyman Bulut

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
sbulut@akdeniz.edu.tr

 


Arş. Gör. Dr. Yaşar Arlı

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
yasararli@akdeniz.edu.tr

 


 Arş. Gör. Uygar Ozan Usanmaz

Arkeoloji Ana Bilim Dalı
ozanusanmaz@akdeniz.edu.tr

 

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün misyonu arkeolojinin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı arkeolog ve akademisyen adaylarını eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam etmektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün vizyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında "düello" değil, bir "düet" yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konyaaltı / Antalya
Tel: +90 242 227 4400 (3206)
Tel: +90 242 310 2241