Bölüm Hakkında

Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 1990 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren Lisans öğrencisi alan bölüm 1992 yılında Yükseklisans ve Doktora eğitimi vermeye başlamıştır.

2009 yılı itibariyle Klasik Arkeoloji, Prehistoria ve Protohistoria-Önasya olmak üzere anabilim dalları sayısı üçe yükselmiş; 2019 yılında da dördüncü olarak Sualtı Arkeolojisi ABD eklenmiştir. Ayrıca Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi (LAM) 1 uzman arkeolog kadrosuyla yine arkeoloji bölümünde faaliyet göstermektedir.

Bölümün gerçekleştirdiği çalışmalar özellikle Likya bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bölüm öğretim üyeleri Patara Kazıları, Tlos KazılarıMyra-Andriake Kazıları, Rhodiapolis Kazıları, Lyrboton Kome Kazıları, Uğurlu Kazıları ve Beydağları Yüzey Araştırmaları gibi farklı projelerin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

Bölümün şu anki lisans öğrenci sayısı 395, lisansüstü ise 57’dir. Bölümde 7 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi , 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir.

Bölümün misyonu evrensel boyutta bilgi üreten, dogmalardan arınmış doğruyu bulma, analiz etme ve eleştirel irdeleme yetenekleri pekişmiş bilimsel ve kültürel birikime sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bölümün vizyonu ise arkeolojinin temel kaynağı maddi kültür verilerine çağdaş yaklaşımlarla sahip çıkmak, korumak ve tanıtmak, bilim etiğine uygun evrensel değerleri korurken yeni arkeoloji yaklaşımlarına yabancılaşmayan dinamik bilimsel çıktılarla ululararası tanınırlık kazanmaktır.

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlemleme ve yorum ile analoji yapabilme yetkinliğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, Özel Müzelerde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde iş olanakları bulabilmektedirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün misyonu arkeolojinin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı arkeolog ve akademisyen adaylarını eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam etmektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün vizyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında "düello" değil, bir "düet" yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konyaaltı / Antalya
Tel: +90 242 227 4400 (3206)
Tel: +90 242 310 2241