Uğurlu – Zeytinlik Kazı Projesi

Genel Bilgi

Uğurlu-Zeytinlik, ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada’nın güneybatısında, Uğurlu Köyü’nün 1 km kuzeyinde yer alır. Doğanlı Tepe’nin eteklerinde bir yamaç yerleşimi görünümündeki höyüğün boyutları 250×200 metredir ve tam ortasından Uğurlu Köyü’nü Gökçeada merkeze bağlayan asfalt yol geçmektedir. İlk olarak 1998 yılında İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı adına Dr. Savaş Harmankaya tarafından yapılan yüzey araştırmaları sırasında saptanan höyük, 2009 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığındaki bir ekip tarafından kazılmaktadır.

Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyük Kazısı

Doğu Ege adalarında şimdiye kadar bilinen en erken Neolitik Çağ yerleşmesi olan Uğurlu-Zeytinlik, hem Avrupa’da Neolitik yaşam biçiminin nasıl başladığı sorununa katkıda bulunacak, hem de bu dönemde Ege Adaları, Anadolu ve Balkanlar arasındaki ilişkileri açığa çıkartacak anahtar bir yerleşim konumundadır.

Gökçeada

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün misyonu arkeolojinin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı arkeolog ve akademisyen adaylarını eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam etmektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün vizyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında "düello" değil, bir "düet" yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konyaaltı / Antalya
Tel: +90 242 227 4400 (3206)
Tel: +90 242 310 2241