Buluntular

Figürinler

Figürinlerin çoğu pişmiş topraktan yapılmışlardır. Mermerden bir figürin başı üniktir. En fazla figürin örneği III. Evrede bulunmuştur. Geniş kalçalı kadın figürinleri ile gövdeleri düz olarak yapılmış “sokma başlı” figürinler en yaygın olanlarıdır. “Sokma başlı” figürinlerin ele geçen örneklerden yola çıkarak başlarının ya deniz kabuğundan yada kemikten yapılıp gövde içerisine açılmış oyuğa monte edildikleri anlaşılmıştır. Bir kol omuz üzerinde, diğer kol ise bacak arasında yapılan kadın figürinlerin yanı sıra daha şematik olarak yapılmış, üzerleri bezemeli figürin örnekleri de bulunmuştur.

Figürinlerden Örnekler

Süs Eşyaları

Süs eşyaları olarak tanımlanan grup içinde, boncuk, yüzük, bilezik vb gibi buluntular tanımlanabilir. Bu grupta yer alan buluntular taştan veya deniz kabuklarından yapılmışlardır. Denizkabuğundan yapılma malzeme arasında Spondylus, Glysimeris ve Nassarius gibi kabukluları gördüğümüz gibi taş malzemeden yapılanlar arasında da mermer başta olmak üzere, serpantin ve diabase gibi taş türlerinin kullanılmış olduğunu görmekteyiz.1.Bilezikler; Bilezik türü süs eşyalarının özellikle deniz kabuklularından yapılanların sayıca taştan yapılmış olanlara oranla çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genelde spondylus tipi kabuklulardan yapılanların yoğun olduğu mermerden yapılanların yanında ve büyük bir ihtimalle adaya dışarıdan getirilmekte olan tiplere oranla yoğun olarak görülmektedir.2.Boncuklar; Bu grupta görülen boncukların taş, deniz kabuğu ve kemikten yapılmış oldukları gözlenmiştir. 

Buluntulardan Örnekler

İşlenmiş Kemikler

Kemik aletler oldukça yaygındır. Bız, mablak, iğnelerin yanı sıra spatulalar da vardır. IV. Evrede üst tarafları insan başı veya hayvan şeklinde işlenmiş kancalar bulunmuştur. Gene aynı evrede ele geçen geyik boynuzundan çekiç başı üniktir.

İşlenmiş Spondylus Bilezikler

Diğer buluntular; Taş kaplar, cilalı taş balta ve kesilerdir.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün misyonu arkeolojinin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı arkeolog ve akademisyen adaylarını eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam etmektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün vizyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında "düello" değil, bir "düet" yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konyaaltı / Antalya
Tel: +90 242 227 4400 (3206)
Tel: +90 242 310 2241