Tabakalanma

Yapılan kazılar 12 tabaka içeren 6 ana kültür katının varlığını ortaya koymuştur.


VI. Kültür Katı Canak Comleksiz Neolitik Çağ (MÖ 6800-6500)

VI-V . Kültür Katı Ilk Canak Comlegin ortaya cıkısı (MÖ 6600)
V. Kültür Katı Batı Anadolu için Erken Neolitik Çağ (MÖ 6500-5900)
IV. Kültür Katı Batı Anadolu için Geç Neolitik Çağ (MÖ 5900-5500)
III. Kültür Katı Batı Anadolu için Erken Kalkolitik Çağ (MÖ 5500-4900)
II. Kültür Katı Batı Anadolu için Orta Kalkolitik Çağ (MÖ 4500-4300)
I. Kültür Katı Yüzey buluntuları ile temsil edilen İTÇ ve Orta çağ malzemeleri

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün misyonu arkeolojinin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı arkeolog ve akademisyen adaylarını eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam etmektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün vizyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında "düello" değil, bir "düet" yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konyaaltı / Antalya
Tel: +90 242 227 4400 (3206)
Tel: +90 242 310 2241